اطلاعات ترمینال های فرودگاه مهرآباد

اطلاعات ترمینال های فرودگاه مهرآباد:


ترمینال شماره یک:کیش ایر/زاگرس


ترمینال شماره دو:قشم ایر/نفت/معراج/ایران ایر/آتا/ایرتورز


ترمینال شماره چهار:اترک/ماهان/کاسپین/ماهان/آسمان/تابان


و کلیه پروازهای خارج ازکشور از مبدا تهران از فرودگاه امام خمینی می باشد


بدلیل گذشت 15 دقیقه از زمان آخرین بروز رسانی باید جستجوی خود را تکرار نمایید.


جستجوی جدید